logo

شرکت فنی و مهندسی توان آرا

با اتکا به تجربه ای بالغ بر نیم قرن

لیست قیمت به روز محصولات

لیست قیمت ترانسفورماتور از تاریخ 1401/12/10 شرکت توان آرا (نمایندگی 224 شرکت بازرگانی ایران ترانسفو)

برای  اطلاع از حداکثر تخفیف ها با کارشناسان شرکت توان آرا تماس حاصل فرمایید.   09171310020/09364058306

 

((همه ی قیمتها به روز و بر حسب ریال می باشد.))

ردیفنوع ترانسکم تلفات روغنیABیکسان ساز 33 کیلو ولتخشک 20 کیلو ولت
1ترانس25‎‎‎561,524,400‏‎874,136,400‏‏---------
2ترانس50‎‎‎874,103,700‏‏‏‎‎‎‎‎‎1,347,861,300‏‏---------
3ترانس75‎‎‎1,188,623,200‏‏‏‎‎‎‎1,785,539,900‏‏---------
4ترانس100‎‎‎1,395,908,500‏‏‎‎‎‎2,002,689,700‏‎‎‎‎4,167,942,000‏
5ترانس125‎‎‎1,859,267,500‏‏‏‎‎۲,۶۷۲,۲۲۲,۰۰0---------
6ترانس160‎‎‎2,151,409,300‏‏‏‏‏۲,۹۳۲,۶۶۷,۰0۰---------
7ترانس200‎‎‎‎2,478,638,200‏۳,۴۰۰,۲۱۱,۰۰۰‎‎‎‎4,597,369,300‏‏
8ترانس250‎‎‎2,750,495,100‏‏‏‎‎‏۳,۶۳۵,۶۸۴,۰۰0‎‎‎‎4,797,329,800‏‏‏‏
9ترانس315‎‎‎3,401,944,500‏۴,۲۱۵,۸۶۹,۰۰۰‎‎‎‎5,306,708,600‏‏‏‏
10ترانس400‎‎‎3,961,278,000‏‏‎‎‏‏۵,۲۳۸,۷۰۴,۰۰0‎‎‎‎5,544,448,500‏‏‏
11ترانس500‎‎‎4,904,803,800‏‏‏‎‎‏۶,۱۷۱,۱۹۹,0۰۰‎‎‎‎5,931,823,600‏
12ترانس630‎‎‎5,907,244,100‏‏‎۷,۵۶۴,۳۳۸,0۰۰‎‎‎‎7,672,706,200‏‏‏‏
13ترانس800‎‎‎6,890,663,900‏‎‎۸,۸۲۵,۳۰۵,0۰۰‎‎‎‎9,149,667,100‏
14ترانس1000‎‎‎7,932,584,000‏‎‎۱۰,۷۳۹,۲۱۴,0۰۰‎‎‎‎10,251,820,600‏
15ترانس1250‎‎8,896,481,900‏‏‏‎‎‏‏۱۱,۸۵۳,۴۷۸,0۰۰‎‎‎‎‎11,476,969,700‏‏‏‏
16ترانس1600‎‎‎10,516,756,000‏‏‏‎‎‏‏۱۵,۹۲۱,۲۷۰,0۰۰‎‎‎‎13,844,536,900‏
17ترانس2000‎‎‎12,329,600,400‏‏‎‎‏۱۸,۴۰۲,۴۴۸,0۰۰‎‎‎‎16,025,877,600‏‏‏
18ترانس 10 تکفاز | ترانس2500354,406,700----------19,507,217,700
19ترانس 15 تکفاز‎‎‎389,893,000‏‏‏-------------------
20ترانس 25 تکفاز‎‎‎435,138,900‏‏‏-------------------