logo

شرکت فنی و مهندسی توان آرا

با اتکا به تجربه ای بالغ بر نیم قرن


لیست قیمت به روز محصولات

لیست قیمت ترانسفورماتور از تاریخ 1403/01/14 شرکت توان آرا (نمایندگی 224 شرکت بازرگانی ایران ترانسفو)

برای  اطلاع از حداکثر تخفیف ها با کارشناسان شرکت توان آرا تماس حاصل فرمایید.   09171310020/09364058306

 

((همه ی قیمتها به روز و بر حسب ریال می باشد.))

ردیفنوع ترانسکم تلفات روغنیABیکسان ساز 33 کیلو ولتخشک 20 کیلو ولت
1ترانس25‎‎‎‎674,476,000‏‎‎1,049,928,000‏---------
2ترانس50‎‎‎‎‎1,049,895,000‏‎‎‎‎‎‎‎‎1,618,892,000‏---------
3ترانس75‎‎‎‎‎‎‎‎1,427,668,000‏‎‎‎‎‎‎2,144,516,000‏---------
4ترانس100‎‎‎‎‎1,676,620,000‏‎‎‎‎‎‎2,405,326,000‏‏‎‎‎‎‎‎5,007,035,000‏
5ترانس125‎‎‎‎‎2,233,132,000‏‎‎3,209,481,000‏---------
6ترانس160‎‎‎‎‎2,605,548,000‏‏‏‏‏‎‎3,551,724,000‏---------
7ترانس200‎‎‎‎‎‎2,977,018,000‏
‎‎4,083,827,000
‎‎‎‎‎‎5,522,792,000‏
8ترانس250‎‎3,331,086,000‏‏‎‎4,403,091,000‏‎‎‎‎‎‎5,810,057,000‏
9ترانس315‎‎‎‎‎4,085,983,000‏‎5,063,443,000‏‎‎‎‎‎‎6,374,830,000‏
10ترانس400‎‎‎‎‎4,916,494,000‏‏‎‎6,502,133,000‏‏‎‎‎‎‎‎6,878,553,000‏
11ترانس500‎‎‎‎‎6,087,422,000‏‎‎7,659,454,000‏‎‎‎‎‎‎7,359,198,000‏
12ترانس630‎‎‎‎‎7,329,025,000‏‎‎9,386,025,000‏‎‎9,519,730,000‏
13ترانس800‎‎‎‎‎8,549,530,000‏‎‎10,950,962,000‏‎‎‎‎‎‎11,352,781,000‏
14ترانس1000‎‎‎‎‎9,917,490,000‏‏‏‎‎13,429,724,000‏‎‎‎‎‎‎12,821,996,000‏
15ترانس1250‎‎‎‎11,123,442,000‏‏‎‎14,823,545,000‏‏‎‎‎‎‎‎‎14,354,560,000‏
16ترانس1600‎‎‎‎‎13,150,467,000‏‏‎‎19,913,465,000‏‎‎‎‎‎‎17,316,497,000‏
17ترانس2000‎‎‎‎‎15,418,293,000‏‏‎‎23,017,324,000‏‎‎‎‎‎‎20,045,135,000‏‏‏‏‏
18ترانس 10 تکفاز | ترانس2500 ‎‎429,484,000‏‏----------24,400,717,000‏‏
19ترانس 15 تکفاز‎‎‎‎‎472,208,000‏‏‏‏‏-------------------
20ترانس 25 تکفاز‎‎‎‎‎526,999,000‏ -------------------